Nube Art Blanka Mráčková

Umělecká tvorba

Nabídka obrazů k prodeji

Pocta šedé

Pocta šedé

Olej na plátně, 120x100 cm

Chtěla bych znát
čím trpí červená, když chladne
chtěla bych znát
čím trpí oranžová červeň,
když se proměňuje v nebeskou modř
chtěla bych znát
bolest bílé, když ji špiní šedivá čerň
chtěla bych v řádu duhy poznat svůj osud
smýt nestoudnou barevnost.

Dostupnost

Tento obraz je k prodeji. Kontaktujte mě s Vaší nabídkou na emailu info@nube.cz nebo telefonu +420 702 182 451

Proč

Proč

Olej na plátně, 120x100 cm

Není proč otvírat oči. Není tmy ani světla, bubínky bez zvuků, dech bez dechu ti hučí v uších, není barev, mlha rozmělňuje obrysy a nemáš světla barev, bílá tma či …, kde je dech či kde je den? Proč nevidíš tmu ani světlo? Proč mlha dává neurčité obrysy zvuku? Mlha je prý strach, ten zděděný po předcích dávných časů, mlha je bez barev a bez zvuků z dob, kdy nebylo světla a tmy. Mlha je tvou duší a ty nic nevidíš jen prázdnotu, proč jsi ta tu bez času, bez barev a bez zvuků, proč jsi ta tu tak sama, když bubny venku zní? Nemáš barvy a tvary v mlze ztrácejí se, proč jsi tu tak běl ostně bílá? Proč otvírat oči do tmy, když tma není tmou? Proč hledat světlo dne, když dávno den nemá obrysy, proč hledat tmu duše, když mlha duší je? Ach, jak těžká víčka a den v tmu se sklání, ach, proč otvírat oči do tmy, když nic nevidí?

Dostupnost

Tento obraz je k prodeji. Kontaktujte mě s Vaší nabídkou na emailu info@nube.cz nebo telefonu +420 702 182 451

Mystifikace křížem

Mystifikace křížem

Olej na plátně, 120x100 cm

Poznání Boha v slávě i majestátu, v ponížení i potupě kříže
nástrojem vlastní popravy ti ustavičnou připomínkou na krku se houpe
zažehnávacím gestem vyprázdnění kříže

Dostupnost

Tento obraz je k prodeji. Kontaktujte mě s Vaší nabídkou na emailu info@nube.cz nebo telefonu +420 702 182 451

Břízy

Břízy

Olej na plátně, 120x100 cm

Naděje
V tvých šlépějích bosá
v ranní rose studená
kapka s kapkou
s tebou mlhou?

Dostupnost

Tento obraz je k prodeji. Kontaktujte mě s Vaší nabídkou na emailu info@nube.cz nebo telefonu +420 702 182 451

Poutníci

Poutníci

Olej na plátně, 120x100 cm

Tento obraz nemá text a ani mít nebude...

Dostupnost

Tento obraz je k prodeji. Kontaktujte mě s Vaší nabídkou na emailu info@nube.cz nebo telefonu +420 702 182 451

Ona

Ona

Olej na plátně, 120x100 cm

Vzpomínám si, chtěl jsem říci, miluji tě, ale položila mi ruku na ústa
s vděčností líbajíce pihy na obličeji, ta sluncem ukradená místa
Přinesla mi nečekané štěstí, znovu oživený smysl pro zázrak
neslyšíce její slova…
promarnil dar od Boha

Dostupnost

Tento obraz byl zakoupen do soukromé sbírky

Bezpečí

Bezpečí

Olej na plátně, 120x100 cm

Dostupnost

Tento obraz byl vytvořen na zakázku zákazníkovi

Motýlení

Motýlení

Olej na plátně, 120x100 cm

Motýlení není chvění
chvění křídel motýlých
ne vše se vždy změní
vánkem chvění v bouři denní
Zrcadlení

Dostupnost

Tento obraz je k prodeji. Kontaktujte mě s Vaší nabídkou na emailu info@nube.cz nebo telefonu +420 702 182 451

Budiž ti ženo trestem

Budiž ti ženo trestem

Olej na plátně, 120x100 cm

Přesycena těžkostí bytí
dychtivá po lehkosti
a tak, když ji zastoupil cestu bílý medvěd s klaunským nosem
uzavřela ho ve svém kruhu
obestoupila ho
a shlédla na něj.

Uvěřila mu jeho lidskou tvář
smát se a žít
přesycena těžkostí bytí
dychtivá po lehkosti
a tak, když ji ve své slabosti položil hlavu na hruď
přivinula ho
a nakojila jej.

Budiž ti ženo trestem dychtivá po lehkosti
míchat slzy s mlékem
klaunskému medvědu s klaunským nosem.

Dostupnost

Tento obraz je k prodeji. Kontaktujte mě s Vaší nabídkou na emailu info@nube.cz nebo telefonu +420 702 182 451

Motýl v zimě

Motýl v zimě

Olej na plátně, 120x100 cm

Dutina stromu mi nebyla dost dobrá, ani díra po ježkovi se mi nelíbila. Třesu se zimou a kmitám zoufale nožkami. Rozhoduji se pro starou vitrínu plnou prvorepublikových listů. Hřeji se na titulní stránce a prohlížím si paní radovou s velkým kloboukem a plným pasem. Spokojenost, hrdost na svého muže, který stojí opodál, majestát, klid a rodinné teplo, které z nich sálá, mě již nezahřeje. Svěšení křídel, přitlačení útlého bříška k papíru ve snaze vměstnat se do plného výstřihu je jen zoufalou snahou. Zakmitám znova a přinutím se k poslednímu vzletu. Jedno špatné rozhodnutí nese další a já vím, že let nad kamny bude krátký…

Dostupnost

Tento obraz je k prodeji. Kontaktujte mě s Vaší nabídkou na emailu info@nube.cz nebo telefonu +420 702 182 451

Blanka Mráčková

O autorovi

Hodilo by se uvést nějakou uměleckou školu či akademii…, ale nic takového za sebou nemám. Jsem malíř a spisovatel amatér. Nadání či talent je prý dar od boha, z části prý i geny a píle. Píle mi chybí, tak alespoň pátrám usilovně v historii našeho rodu po genech.

Nacházím dva akademické malíře z otcovy strany a jednoho malíře amatéra (děda z matčiny strany). Pravda maloval rád, ale nevím, nevím… Našla jsem i jednoho malíře pokojů, ale to se asi nepočítá.

Co se týká psaní, má prateta přispívala do obecního zpravodaje svými literárními počiny, což ji bylo tolerováno jen proto, že náklad nesl na svůj rub sám prastrýc. V téže samé obci má praprabába měla za úkol zaznamenávat události, ale často si přibarvovala, ne-li přímo vymýšlela (prý ta realita není ke čtení a nic moc se stejně neděje), takže k její nelibosti ji tohoto úkolu zprostili.

Jinak už jsem našla jen pár knížat, vojevůdce, učitele i kněze, pár ochotníků v divadle…, ale v pravdě nic zásadního. Snad proto, že jsme byli poslední dvě století hlavně kulaci a na statku bylo práce více než dost, takže jaképak umění. Ale “zvláštní” jsme prý byli, to jo. Přirozenou smrtí u nás zemřel málokdo. Pokud mí předci nepadli při obraně tvrze, prý ji dobil každý, kdo šel kolem, v hostinci při rvačce nebo při hašení požáru, umíralo se ve všech možných válkách, kam chodili muži z našeho rodu snad rádi a dobrovolně, tedy alespoň se mi to tak zdá, když čtu naši kroniku. Ženy pak umíraly vyčerpáním z práce, kterou zastávaly po mužích, rodily a rodily, dřely a dřely a bláznily. Tím “blázněním” se u nás rozumí pomatenost, deprese a v neposlední řadě s tím související útěky od rodin. Vyznačovaly se oblou tváří, mandlovýma očima a nápadně malou nohou.

Koukám na tu svou, ano je nápadně malá. K útěku se momentálně nikam nechystám…

Čímž se oklikou dostávám ke svému psaní a malování. Oboje dvoje mi léčí duši, pomáhá přežít mé ztráty a zklamání. Mé obrazy a doprovodné texty k tomu svěřuji pomocí webu éteru, snad si je tam nahoře přečtou ti, pro které jsem je psala a malovala, a nebudu jim muset posílat esemesky na již neexistující čísla…

Mé obrazy i texty k tomu svěřuji éteru, aby si je mohli přečíst i ti, kteří jsou sice ještě mezi námi, ale mé obrazy nevidí, i když na ně koukají, a má slova neslyší, i když mě poslouchají. Snad jednou možná tam nahoře budou mít více času.

Mé texty a obrazy dávám na web i pro ty ostatní, kteří v nich najdou zalíbení, kterým se zamlouvá abstrakce s nádechem naivity a lákavého kýče, který je užit vědomě a náležitě pateticky. Na závěr snad to, co mělo být na začátku. Bude mi za pár dní 55, mám tři dospělé děti a jedno vnouče. Také mám jednoho psa. Podotýkám, že psy a děti nemám ráda. Jsem sama. Nedivím se.

Studovala jsem psychologii (asi víte proč) a jsem doktorka filozofie. Zabývala jsem se estetikou a kýčem v masové kultuře. Navštěvovala jsem literární akademii, prý mám talent, ale jak jsem pochopila posléze, zajímala pana profesora spíše má osoba než mé dílo, takže bych to významně nepřeceňovala…

Zaujala Vás moje tvorba?

Kontaktujte mě na emailu info@nube.cz nebo telefonu +420 702 182 451

© 2018 Blanka Mráčková - Všechna práva vyhrazena / Sledujte mě na Twitteru / Crafted by Filip Sramek